BIP
Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 11000
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 475
Dane o podmiocie 703
O Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 473
Informacje o nas 282
Zrealizowane inwestycje 49
Remont pokrycia dachowego ul.Słowackiego 7 i 15 19
Usuwanie azbestowych pokryć dachowych 3
Remont biblioteki publicznej 9
Mieszkania socjalne przy ul. Majątkowej 5 59
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybnickiej 47
Blok socjalny przy ul. Polnej 11A 64
Remont pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 2 19
Naprawa części elewacji w budynku Kombatantów 1 11
Aktualności 144
Ogłoszenia inne 137
Dane adresowe 396
Dane kontaktowe 1614
Informacje dla osób niesłyszących 30
Kierownictwo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1441
Uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Statut 102
O powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 41
Statut 118
Regulamin organizacyjny 152
Informacja finansowa 134
Rejestry, ewidencje, archiwa 115
Ogłoszenia i aktualności 379
Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza 276
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 106
Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 109
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 49
Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej 148
Dostępność 60
Raporty 20
Plany 16
Tłumacz języka migowego 10
Zamówienia publiczne 1299
Nabór pracowników 1489
Rejestr zbiorow danych osobowych 77
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 295
Druki i wnioski do pobrania 324
Informacje dla lokatorów 239
Regulaminy dla lokatorów 97
Procedura Windykacji, Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych 64
Zasady zamiany mieszkań 0
Wykaz budynków komunalnych w których istnieje możliwość wyodrębnienia lokali socjalnych 3
Informacje dla osób ubiegających się o lokale mieszkalne i użytkowe 985
Lista osób oczekujących na przyznanie mieszkania 1173
Ogłoszenia o przetargach na najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 304
Zamówienia publiczne 416
Plan postępowań 66
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 PLN 326
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 130 000 PLN 219
Archiwum 88
Regulaminy 24
Nabór pracowników 507
Procedury naboru 87
Ogłoszenia o naborze 648
Informacje o wynikach naboru 190
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej 0
Kierownictwo ZGM 0
Dostęp do informacji nieudostępnionej 63
Mapa witryny 24
Polityka prywatności 7
Zastrzeżenia prawne 8
Rejestr zmian 114
Statystyka strony 19
Drukuj
Liczba odwiedzin
19
do góry