BIP
Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dane o podmiocie 0
O Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 0
Informacje o nas 0
Zrealizowane inwestycje 0
Remont pokrycia dachowego ul.Słowackiego 7 i 15 0
Usuwanie azbestowych pokryć dachowych 0
Remont biblioteki publicznej 0
Mieszkania socjalne przy ul. Majątkowej 5 0
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybnickiej 0
Blok socjalny przy ul. Polnej 11A 0
Remont pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 2 0
Naprawa części elewacji w budynku Kombatantów 1 0
Aktualności 0
Ogłoszenia inne 0
Dane adresowe 0
Dane kontaktowe 0
Informacje dla osób niesłyszących 0
Kierownictwo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 0
Uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Statut 0
O powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 0
Statut 0
Regulamin organizacyjny 0
Informacja finansowa 0
Rejestry, ewidencje, archiwa 0
Ogłoszenia i aktualności 0
Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza 0
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 0
Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 0
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 0
Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej 0
Dostępność 0
Raporty 0
Plany 0
Tłumacz języka migowego 0
Zamówienia publiczne 0
Nabór pracowników 0
Rejestr zbiorow danych osobowych 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Druki i wnioski do pobrania 0
Informacje dla lokatorów 0
Regulaminy dla lokatorów 0
Procedura Windykacji, Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych 0
Zasady zamiany mieszkań 0
Wykaz budynków komunalnych w których istnieje możliwość wyodrębnienia lokali socjalnych 0
Informacje dla osób ubiegających się o lokale mieszkalne i użytkowe 0
Lista osób oczekujących na przyznanie mieszkania 0
Ogłoszenia o przetargach na najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 0
Zamówienia publiczne 0
Plan postępowań 0
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 PLN 0
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 130 000 PLN 0
Archiwum 0
Regulaminy 0
Nabór pracowników 0
Procedury naboru 0
Ogłoszenia o naborze 0
Informacje o wynikach naboru 0
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej 0
Kierownictwo ZGM 0
Dostęp do informacji nieudostępnionej 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Statystyka strony 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry