BIP
Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 8321
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 328
Dane o podmiocie 464
O Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 380
Informacje o nas 199
Zrealizowane inwestycje 46
Remont pokrycia dachowego ul.Słowackiego 7 i 15 15
Usuwanie azbestowych pokryć dachowych 3
Remont biblioteki publicznej 7
Mieszkania socjalne przy ul. Majątkowej 5 46
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybnickiej 34
Blok socjalny przy ul. Polnej 11A 48
Remont pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 2 7
Naprawa części elewacji w budynku Kombatantów 1 9
Aktualności 131
Ogłoszenia inne 134
Dane adresowe 242
Dane kontaktowe 1204
Informacje dla osób niesłyszących 30
Kierownictwo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1163
Uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Statut 74
O powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 33
Statut 77
Regulamin organizacyjny 109
Informacja finansowa 99
Rejestry, ewidencje, archiwa 86
Ogłoszenia i aktualności 107
Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza 191
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 75
Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 74
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 11
Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej 100
Dostępność 16
Raporty 4
Plany 4
Tłumacz języka migowego 4
Zamówienia publiczne 1121
Nabór pracowników 1205
Rejestr zbiorow danych osobowych 77
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 190
Druki i wnioski do pobrania 100
Informacje dla lokatorów 77
Regulaminy dla lokatorów 36
Procedura Windykacji, Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych 9
Zasady zamiany mieszkań 0
Wykaz budynków komunalnych w których istnieje możliwość wyodrębnienia lokali socjalnych 1
Informacje dla osób ubiegających się o lokale mieszkalne i użytkowe 125
Lista osób oczekujących na przyznanie mieszkania 131
Ogłoszenia o przetargach na najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 59
Zamówienia publiczne 142
Plan postępowań 13
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 PLN 96
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 130 000 PLN 85
Archiwum 17
Regulaminy 4
Nabór pracowników 156
Procedury naboru 14
Ogłoszenia o naborze 197
Informacje o wynikach naboru 54
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej 0
Kierownictwo ZGM 0
Dostęp do informacji nieudostępnionej 10
Mapa witryny 6
Polityka prywatności 1
Zastrzeżenia prawne 1
Rejestr zmian 7
Statystyka strony 4
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry