BIP
Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 7436
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 284
Dane o podmiocie 404
O Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 354
Informacje o nas 175
Zrealizowane inwestycje 45
Remont pokrycia dachowego ul.Słowackiego 7 i 15 14
Usuwanie azbestowych pokryć dachowych 3
Remont biblioteki publicznej 5
Mieszkania socjalne przy ul. Majątkowej 5 31
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybnickiej 26
Blok socjalny przy ul. Polnej 11A 44
Remont pokrycia dachowego na budynku wspólnoty mieszkaniowej Mickiewicza 2 7
Naprawa części elewacji w budynku Kombatantów 1 8
Aktualności 129
Ogłoszenia inne 134
Dane adresowe 213
Dane kontaktowe 1071
Informacje dla osób niesłyszących 30
Kierownictwo Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1059
Uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Statut 68
O powołaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 32
Statut 69
Regulamin organizacyjny 101
Informacja finansowa 92
Rejestry, ewidencje, archiwa 79
Ogłoszenia i aktualności 27
Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza 172
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 66
Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 65
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 5
Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej 76
Dostępność 6
Raporty 3
Plany 3
Tłumacz języka migowego 3
Zamówienia publiczne 1098
Nabór pracowników 1056
Rejestr zbiorow danych osobowych 77
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 162
Druki i wnioski do pobrania 14
Informacje dla lokatorów 20
Regulaminy dla lokatorów 11
Procedura Windykacji, Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych 2
Zasady zamiany mieszkań 0
Wykaz budynków komunalnych w których istnieje możliwość wyodrębnienia lokali socjalnych 0
Informacje dla osób ubiegających się o lokale mieszkalne i użytkowe 17
Lista osób oczekujących na przyznanie mieszkania 15
Ogłoszenia o przetargach na najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 8
Zamówienia publiczne 46
Plan postępowań 7
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 PLN 35
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 130 000 PLN 28
Archiwum 3
Regulaminy 4
Nabór pracowników 37
Procedury naboru 5
Ogłoszenia o naborze 34
Informacje o wynikach naboru 9
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej 0
Kierownictwo ZGM 0
Dostęp do informacji nieudostępnionej 4
Mapa witryny 2
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 2
Statystyka strony 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry