BIP
Grafika BIP

Informacje o nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz wykonywania niektórych czynności związanych z gospodarowaniem tym zasobem.

Realizuje zadania statutowe w następującym zakresie:

 1. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 2. prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych; w tym w szczególności:
  1. sprawowania obowiązków zarządcy w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej,
  2. rozliczania przychodów i kosztów na poszczególnych wspólnotach,
  3. sporządzania kalkulacji kosztów dla ustalenia wysokości zaliczek na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących współwłasność;
 3. sporządzania kalkulacji dla ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego dla pozostałych lokali mieszkalnych
 4. prowadzenia książek obiektów budowlanych i dokonywanie przeglądów technicznych dla administrowanych obiektów
 5. przygotowywania i przeprowadzania przetargów na roboty remontowe, inwestycje, usługi i zakupy ujęte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok
 6. prowadzenia zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie użytkowanych obiektów
 7. prowadzenia dokumentacji technicznej i inwentaryzacyjnej użytkowanych budynków
 8. prowadzenia akt dla poszczególnych lokali mieszkalnych, ewidencji lokali użytkowych i garaży, rejestrów kartotek, najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych
 9. przygotowywania i przeprowadzania przetargów dotyczących oddawania w najem lokali użytkowych
 10. przygotowywania i zawierania umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych
 11. prowadzenia spraw ubezpieczeń środków trwałych i nietrwałych
 12. współpracy z Referatem Obrotu Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego gminy
 13. wyznaczonych spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym
 14. innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
Kucharski Krystian 2022-04-13 12:21
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Kucharski Krystian 2017-04-19 10:57
Zatwierdzenie
Kucharski Krystian 2017-04-19 10:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
283
do góry