BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Dostępność/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia z trzydniowym wyprzedzeniem chęci skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Nagranie w języku migowym

Transkrypcja tekstowa nagrania

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach jest zakładem budżetowym Gminy Czerwionka-Leszczyny powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz wykonywania niektórych czynności związanych z gospodarowaniem tym zasobem.

Przy wejściu głównym znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych oraz dzwonek pozwalający na wezwanie asystenta, który zorganizuje pomoc podczas realizacji wizyty w Zakładzie.
Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Instytucją w następujący sposób:

 • Napisanie pisma lub złożenie wniosku na adres:
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • Wysłanie wiadomości e-mail na adres:
 • Wysłanie wiadomości faks na numer faksu:  BRAK
 • Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 431 14 40
 • Kontakt osobisty w siedzibie w godzinach pracy Zakładu. Pracownicy są dla Państwa dostępni w dni robocze od poniedziałku do środy w godzinach 7:00 - 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00, a w piątki jesteśmy do Państwa dyspozycji od godziny 07:00 do 13:00.
  W czwartki w godzinach od 13:30 do 17:00 Dyrektor Zakładu przyjmuje strony.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
Kucharski Krystian 2022-04-13 14:40
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Tatiana Karwot 2022-03-15 08:14
Zatwierdzenie
Marcin Janużyk 2022-03-15 08:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry