BIP
Grafika BIP
Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Informacja - zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach.

Od dnia 01.02.2022r. najemcy lokali powinni dokonywać wpłat wyłącznie na rachunek o numerze:

77 8436 0003 0000 0026 8526 0001

Dotychczasowy numer rachunku był aktywny do dnia 31.01.2022 r.

Numery rachunku dla właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych pozostają bez zmian.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach uruchomił czynny całą dobę telefon Alarmowy o numerze 
+48 533 309 902.

Telefon alarmowy przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dla całego administrowanego zasobu.

Ogłoszenie - telefoniczne umówienie terminu

Informujemy, że od 01.04.2022 r. istnieje możliwość bezpośredniej obsługi klientów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Zalecane jest telefoniczne umówienie terminu. Dyrektor przyjmuje strony w czwartki w godzinach od 13:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. 

Numery telefonów z możliwością wybierania tonowego:

Numery telefonów wewnętrznych:

 • Sekretariat   wew. 12
 • Rozliczenie wody wew. 46 
 • Rozliczenie Centralne Ogrzewanie wew. 40
 • Wspólnoty Mieszkaniowe wew. 45 lub 26
 • Czynsze wew. 42
 • Windykacja wew. 48
 • Dział Techniczny wew. 51 lub 52
 • Dział Organizacyjny - Kadry wew. 24
 • Dział Organizacyjny - Zamówienia publiczne wew. 23
 • Dział Remontowy 32 7571214
 • Czynny całą dobę telefon Alarmowy - 533 309 902

Korespondencję kierowaną do ZGM można wrzucać bezpośrednio do skrzynki, znajdującej się po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Rodzaj: Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Województwo: ŚLĄSKIE
Adres: UL. LIGONIA 5C, CZERWIONKA-LESZCZYNY
Kod: 44-238
NIP: 6423025602
REGON: 240785831
Konto: 77 8436 0003 0000 0026 8526 0001
Telefon: 32 4311 440
Fax: BRAK
email:
Dyrektor:

MARCIN JANUŻYK

Zapraszamy Państwa na oficjalną stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl

Godziny Urzędowania

 • od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00
  czwartek od 7:00 do 17:00
  piątek od 7:00 do 13:00
 • Przyjmowanie stron:
  czwartek od 13:30 do 16:00

Zawiadomienie

ZGM zawiadamia, iż od dnia 01.01.2018 r. kasa została zamknięta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej ZGM) informuje:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach, ul. Ligonia 5C, strona: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl, tel. 32 4311 440.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Z Inspektorem Ochrony Danych należy kontaktować się elektronicznie na adres:  
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji:
  1. zadań niezbędnych do wykonania umowy. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.: art. 6 ust 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust 2 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. obowiązku nałożonego przepisami prawa.
 4. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działających w Polsce, Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nim. Są to:
  1. podmioty bądź organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty bądź organy, na które Pani/Pan wyraziła odrębną zgodę;
  3. podmioty współpracujące z ZGM, np. podmioty realizujące usługi rozliczeniowe, infromatyczne, programowe, remontowe itd.;
 5. Okres przechowywania danych:
  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane.
 6. Pana/Pani prawa:
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Źródła danych:
  Dane osobowe przetwarzane przez ZGM pochodzą zarówno od Pani/Pana, jak również z innych źródeł.
 8. Zautomatyzowane i profilowanie danych:
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie automatycznego profilowania.

Archiwum BIP

Występują dwie wersje poprzednich Biuletynów w których znajdziemy pełne informacje o poprzednich odsłonach BIP wraz z archiwum dokumentów oraz datami publikacji:

 1. Wszystko do dnia 01.02.2017 - http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/zaklad_gospodarki_mieszkaniowej/index.html
 2. Wersja archiwalna na dzień 01.02.2020 w wersji niedostępnej cyfrowo - http://www.poprzednia.zgm-czerwionka-leszczyny.pl/
 3. Niniejsza wersja BIP wchodzi z dniem 01.02.2020

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Tabacki Marceli 2023-10-11 13:56
Wytworzenie publikacji
Tatiana Karwot 2022-03-31 15:31
Zatwierdzenie
Marcin Janużyk 2022-03-31 13:55
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
11451
do góry