BIP
Grafika BIP
Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

 

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach.

Od dnia 01.02.2022r. najemcy lokali powinni dokonywać wpłat wyłącznie na rachunek o numerze:

77 8436 0003 0000 0026 8526 0001

Dotychczasowy numer rachunku był aktywny do dnia 31.01.2022 r.

Numery rachunku dla właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych pozostają bez zmian.

 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach uruchomił czynny całą dobę telefon Alarmowy o numerze

533 309 902

Telefon alarmowy przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dla całego administrowanego zasobu.

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 01.04.2022 r. istnieje możliwość bezpośredniej obsługi klientów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Zalecane jest telefoniczne umówienie terminu. Dyrektor przyjmuje strony w czwartki w godzinach od 13:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  

Numery telefonów z możliwością wybierania tonowego :

Numery telefonów wewnętrznych:

 • Sekretariat   wew. 12
 • Rozliczenie wody wew. 46 
 • Rozliczenie Centralne Ogrzewanie wew. 40
 • Wspólnoty Mieszkaniowe wew. 45 lub 26
 • Czynsze wew. 42
 • Windykacja wew. 48
 • Dział Techniczny wew. 51 lub 52
 • Dział Organizacyjny - Kadry wew. 24
 • Dział Organizacyjny - Zamówienia publiczne wew. 23
 • Dział Remontowy 32 7571214
 • Czynny całą dobę telefon Alarmowy - 533 309 902

Korespondencję kierowaną do ZGM można wrzucać bezpośrednio do skrzynki, znajdującej się po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Rodzaj: Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Województwo: ŚLĄSKIE
Adres: UL. LIGONIA 5C, CZERWIONKA-LESZCZYNY
Kod: 44-238
NIP: 6423025602
REGON: 240785831
Konto: 77 8436 0003 0000 0026 8526 0001
Telefon: 32 4311 440
Fax: BRAK
email:
Dyrektor:

MARCIN JANUŻYK

Zapraszamy Państwa na oficjalną stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl

Godziny Urzędowania

 • od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00
  czwartek od 7:00 do 17:00
  piątek od 7:00 do 13:00
 • Przyjmowanie stron:
  czwartek od 13:30 do 16:00

Zawiadomienie

ZGM zawiadamia, iż od dnia 01.01.2018 r. kasa została zamknięta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej ZGM) informuje:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach, ul. Ligonia 5C, strona: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl, tel. 32 4311 440.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Z Inspektorem Ochrony Danych należy kontaktować się elektronicznie na adres:  
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji:
  1. zadań niezbędnych do wykonania umowy. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.: art. 6 ust 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust 2 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. obowiązku nałożonego przepisami prawa.
 4. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działających w Polsce, Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nim. Są to:
  1. podmioty bądź organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty bądź organy, na które Pani/Pan wyraziła odrębną zgodę;
  3. podmioty współpracujące z ZGM, np. podmioty realizujące usługi rozliczeniowe, infromatyczne, programowe, remontowe itd.;
 5. Okres przechowywania danych:
  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane.
 6. Pana/Pani prawa:
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Źródła danych:
  Dane osobowe przetwarzane przez ZGM pochodzą zarówno od Pani/Pana, jak również z innych źródeł.
 8. Zautomatyzowane i profilowanie danych:
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie automatycznego profilowania.

Archiwum BIP

Występują dwie wersje poprzednich Biuletynów w których znajdziemy pełne informacje o poprzednich odsłonach BIP wraz z archiwum dokumentów oraz datami publikacji:

 1. Wszystko do dnia 01.02.2017 - http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/zaklad_gospodarki_mieszkaniowej/index.html
 2. Wersja archiwalna na dzień 01.02.2020 w wersji niedostępnej cyfrowo - http://www.poprzednia.zgm-czerwionka-leszczyny.pl/
 3. Niniejsza wersja BIP wchodzi z dniem 01.02.2020

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Suczko Anna 2022-03-31 15:31
Wytworzenie publikacji
Tatiana Karwot 2022-03-31 15:31
Zatwierdzenie
Marcin Janużyk 2022-03-31 15:31
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
8625
do góry