BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny

Właściciel witryny www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl jest Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym BIP ZGM Czerwionka Leszczyny - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność BIP ZGM Czerwionka Leszczyny lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. BIP ZGM Czerwionka Leszczyny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla BIP ZGM Czerwionka Leszczyny lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody BIP ZGM Czerwionka Leszczyny.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą BIP ZGM Czerwionka Leszczyny w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny poprzez podanie źródła w postaci BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
 8. Otrzymując dostęp do stron BIP ZGM Czerwionka Leszczyny użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym BIP ZGM Czerwionka Leszczyny są własnością BIP ZGM Czerwionka Leszczyny albo innych podmiotów.  BIP ZGM Czerwionka Leszczyny nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności BIP ZGM Czerwionka Leszczyny

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez BIP ZGM Czerwionka Leszczyny odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. BIP ZGM Czerwionka Leszczyny nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. BIP ZGM Czerwionka Leszczyny nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny ponosi wyłącznie jego użytkownik. BIP ZGM Czerwionka Leszczyny nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego BIP ZGM Czerwionka Leszczyny, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. BIP ZGM Czerwionka Leszczyny nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
Kucharski Krystian 2022-04-15 15:32
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny 2020-01-29 13:38
Zatwierdzenie
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny 2020-01-29 13:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry