BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 130 000 PLN

Postępowanie 01/ZP/2021

Szczegóły postępowania.
Przedmiot postępowania "Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz
z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji
w Czerwionce-Leszczynach.”
Numer postępowania 01/ZP/2021
Status Wszczęte
Typ zamówienia Zamówienia powyżej 130 000 PLN
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Data ogłoszenia 2021-05-19
Termin składania ofert 2021-06-07 08:00:00
Termin otwarcia ofert 2021-06-07 08:30:00
Termin wykonania zamówienia 88
Termin związania ofertą 30
Link do zamówienia https://miniportal.uzp.gov.pl/

Rejestr zmian

Wytworzenie
Anna Suczko 2021-05-19 13:15:59
Zatwierdzenie
Marcin Janużyk 2021-05-19 13:15:59
Kategoria: Powiązane pliki [49]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zamówienia publiczne
pdf 2021-05-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 122.92KB zobacz
pdf 2021-05-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 31.64KB zobacz
pdf 2021-05-19 Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf 223.41KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -wzór umowy.pdf 159.71KB zobacz
odt 2021-05-19 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, FO.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, FO.odt 26.05KB -
odt 2021-05-19 zał nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
zał nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.odt 17.69KB -
odt 2021-05-19 zał nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
zał nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca.odt 16.34KB -
odt 2021-05-19 Zał. nr 4 do SWZ Informacja poleganie na zasobach innych podmiotów.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
Zał. nr 4 do SWZ Informacja poleganie na zasobach innych podmiotów.odt 16.4KB -
odt 2021-05-19 zał nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
zał nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.odt 17.63KB -
odt 2021-05-19 Zał. nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Zał. nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.odt 22.84KB -
odt 2021-05-19 zał nr 10 do SWZ Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
zał nr 10 do SWZ Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia.odt 14.73KB -
odt 2021-05-19 zał nr 11 do SWZ aktualizacja oświadczenia z art. 125.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
zał nr 11 do SWZ aktualizacja oświadczenia z art. 125.odt 22.86KB -
odt 2021-05-19 Zał nr 12 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Zał nr 12 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.odt 18.72KB -
odt 2021-05-19 Zał nr 13 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Zał nr 13 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych.odt 17.09KB -
odt 2021-05-19 Zał nr 14 do SWZ oświadczenie o wyp. obow. infor. RODO.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Zał nr 14 do SWZ oświadczenie o wyp. obow. infor. RODO.odt 18.79KB -
pdf 2021-05-19 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, FO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, FO.pdf 102.54KB zobacz
pdf 2021-05-19 zał nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
zał nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.pdf 61.99KB zobacz
pdf 2021-05-19 zał nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
zał nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca.pdf 54.27KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał. nr 4 do SWZ Informacja poleganie na zasobach innych podmiotów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Zał. nr 4 do SWZ Informacja poleganie na zasobach innych podmiotów.pdf 54.33KB zobacz
pdf 2021-05-19 zał nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
zał nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.pdf 80.54KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał. nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Zał. nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf 73.71KB zobacz
pdf 2021-05-19 zał nr 10 do SWZ Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
zał nr 10 do SWZ Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia.pdf 55.01KB zobacz
pdf 2021-05-19 zał nr 11 do SWZ aktualizacja oświadczenia z art. 125.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
zał nr 11 do SWZ aktualizacja oświadczenia z art. 125.pdf 56.11KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał nr 12 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Zał nr 12 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf 73.63KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał nr 13 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Zał nr 13 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf 75.93KB zobacz
pdf 2021-05-19 Zał nr 14 do SWZ oświadczenie o wyp. obow. infor. RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Zał nr 14 do SWZ oświadczenie o wyp. obow. infor. RODO.pdf 60.44KB zobacz
pdf 2021-05-19 Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf 487.33KB zobacz
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 a do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 1.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Załącznik nr 8 a do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 1.zip 884.58KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 b do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 2.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Załącznik nr 8 b do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 2.zip 884.84KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 c do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 3.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Załącznik nr 8 c do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 3.zip 880.38KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 d do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 4.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Załącznik nr 8 d do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 4.zip 867.38KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 e do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 5.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Załącznik nr 8 e do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 5.zip 879.38KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 f do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 6.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Załącznik nr 8 f do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 6.zip 879.1KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 g do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 7.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Załącznik nr 8 g do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 7.zip 875.92KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 h do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 9.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Załącznik nr 8 h do SWZ - Projekt budowlany ul. Kombatantów 9.zip 878.29KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 i do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 1.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Załącznik nr 8 i do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 1.zip 871.86KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 j do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 5.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Załącznik nr 8 j do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 5.zip 865.76KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 k do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 7.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Załącznik nr 8 k do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 7.zip 868.9KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 l do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 9.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Załącznik nr 8 l do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 9.zip 871.41KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 ł do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 11.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Załącznik nr 8 ł do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 11.zip 866.22KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 m do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 4.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Załącznik nr 8 m do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 4.zip 870.04KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 n do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 6.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Załącznik nr 8 n do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 6.zip 867.77KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 o do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 8.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Załącznik nr 8 o do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 8.zip 863.4KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 p do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 10.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Załącznik nr 8 p do SWZ - Projekt budowlany ul. Mickiewicza 10.zip 832.04KB -
zip 2021-05-19 Załącznik nr 8 r do SWZ - Projekt budowlany ul. Szkolna 1.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Załącznik nr 8 r do SWZ - Projekt budowlany ul. Szkolna 1.zip 862.06KB -
pdf 2021-06-07 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf 55.9KB zobacz
pdf 2021-06-07 Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Informacja z otwarcia ofert.pdf 48.48KB zobacz
pdf 2021-06-07 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf 58.91KB zobacz
pdf 2021-06-16 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 54.1KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
619
do góry