Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych ZGM

Kategoria: Zarządzenia Burmistrza dotyczące zadań statutowych ZGM [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09.01.2017 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09.01.2017 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-07-11 07:50
Kucharski Krystian
398.04KB
Zarządzenie Nr 563/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Zarządzenie Nr 563/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-07-11 07:46
Kucharski Krystian
1.45MB
Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu. Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-07-10 13:56
Kucharski Krystian
635.86KB
Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-07-10 13:53
Kucharski Krystian
1.83MB
Zarządzenie Nr 658/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej. Zarządzenie Nr 658/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-10 13:43
Kucharski Krystian
2.92MB
Zarządzenie Nr 0151/178/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu gruntów zajętych pod garaże nietrwale z gruntem związane. Zarządzenie Nr 0151/178/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu gruntów zajętych pod garaże nietrwale z gruntem związane.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-10 13:32
Kucharski Krystian
421.46KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl