Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Rodzaj: Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Województwo: ŚLĄSKIE
Adres: UL. LIGONIA 5C, CZERWIONKA-LESZCZYNY
Kod: 44-238
NIP: 6423025602
REGON: 240785831
Konto: 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001
Telefon: (32) 431 14 40
Fax: (32) 431 15 93
email:

 

Dyrektor: MARIAN UHEREK

Zapraszamy Państwa na oficjalną stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl

Godziny Urzędowania

 • od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00
  czwartek od 7:00 do 17:00
  piątek od 7:00 do 13:00

 • Przyjmowanie stron:
  czwartek od 13:30 do 16:00

 

ZAWIADOMIENIE

ZGM zawiadamia, iż od dnia 01.01.2018 r. kasa zostaje zamknięta

Wpłat gotówkowych dokonywać można w kasie

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego w Leszczynach oraz w Czerwionce

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej ZGM) informuje:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach, ul. Ligonia 5C, strona: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl, tel. 32 4311 440.

2. Inspektor Ochrony Danych:

 Z Inspektorem Ochrony Danych należy kontaktować się elektronicznie na adres: ( od 25 maja 2018 r.)

 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji:

1)  zadań niezbędnych do wykonania umowy. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.: art. 6 ust 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust 2 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

2)  obowiązku nałożonego przepisami prawa.

 4.Odbiorcy danych:

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działających w Polsce, Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nim. Są to:

1)  podmioty bądź organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;

2)  podmioty bądź organy, na które Pani/Pan wyraziła odrębną zgodę;

3) podmioty współpracujące z ZGM, np. podmioty realizujące usługi rozliczeniowe, infromatyczne, programowe, remontowe itd.;

 5.Okres przechowywania danych:

 Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane.

 6. Pana/Pani prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. Źródła danych:

Dane osobowe przetwarzane przez ZGM pochodzą zarówno od Pani/Pana, jak również z innych źródeł.

 8. Zautomatyzowane i profilowanie danych:

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie automatycznego profilowania.

Pełne informacje o poprzednich wersjach Biuletynu wraz z archiwum dokumentów oraz dat publikacji dostępne są  pod adresem                                                                                                   http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/zaklad_gospodarki_mieszkaniowej/index.html

Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 01.02.2017 r.

Redakcja strony: Strona główna BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16604

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl