Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Informacje dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszą jednostką organizacyjną osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Zakładu.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod nr 32 43 11 440, wew. 24
  • lub fax pod nr 32 43 11 593, 
  • lub przesłanie e-maila na adres:  ;
  • lub osobiście w Referacie Kadr i Administracji mieszczącym się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. 

Redakcja strony: Informacje dla osób niesłyszącychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 592

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl